2012-09-01

Softwareprogram på ny teknik


Artikeln på ny teknik, där det ibland är det mer korrekta Spyware-program, och ibland, som ovan är software-program!

Inga kommentarer: