2012-09-17

Hur 28.7% blir mer än 33.3%


GP fular sig med diagrammen. Notera även cirkeldiagrammet, det ser inte helt rätt ut det heller.

Via eminenta Mediebruset!

Inga kommentarer: