2012-09-19

25 bilar är inte nödvändigtvis 25%....


.... om inte polisen förfogar över precis 100 bilar..Fynd via lysande Mediebruset!


Inga kommentarer: