2012-06-01

Vote no - Rösta ja!


"Var positiv - rösta ja" är UNTs översättning på "Be positive - vote no".

Inga kommentarer: