2012-06-13

Dahlerus slutar och nån har knyckt Annas sallad!


Originalartikeln, numera rättad: http://www.dn.se/sport/dahlerus-slutar

Inga kommentarer: