2012-05-06

Färs. Där trivs Lamm!

Färs härad var ett härad med tingsplats i Sjöbo från och med 1720-talet, dessförinnan nämns Åsum och under 1600-talet Brandstad. Häradet låg i dåvarande Malmöhus län. Häradets namn kommer av personnamnet Fär.


Bilden från Ystad allehanda, info från wikipedia, och fyndet från Skyltat! På bilden, Peder Lamm.

Inga kommentarer: