2006-02-07

Flygplanet har inte med artikeln att göra


"MISSTÄNKTE INCEST Den häktade 19-åringen har försökt utbilda sig till pilot. ”Jag utgår från att vi kommer att utreda det vidare”, säger chefsåklagare Tomas Lindstrand. Flygplatsen och flygplanet på bilden har ingenting med artikeln att göra."

Och vad har då flygplanet och flygplatsen där att göra? Och incest?

Nu är den lite rättad, incesten borttagen. Men flygplanet är kvar.

(artikeln)

1 kommentar:

andromeda sa...

godag yxskaft,typ *ler*
hej förresten ,kul läsning.