2013-11-12

Då gratulerar vi till ännu en poetisk rubrik!

"Enligt polisen så orsakades olyckan av att ett godståg med rötslam – en restprodukt från reningsverk - körde in i en pelare."


Inga kommentarer: