2013-07-08

Troligtvis.


Jag instämmer med aftonbladet. Troligen är det så.

Inga kommentarer: