2012-12-08

Duvskit

Men att bli störtrik på duvskit, det är svårt enligt di!Duvskiten kan hittas i dn, umenytt, fria tider -  och i  källan, Gefle Dagblad!

Inga kommentarer: