2012-11-05

Flugfoto i DN.


Små kameror om de får plats på en fluga, kan man gissa. DN.

Inga kommentarer: