2012-07-29

Det syns tydligt på kartan ovan!Från http://www.nbcolympics.com/nations/nation=australia/index.html där de har rättat nu.

Inga kommentarer: