2012-04-14

Men vi har ju ingen lokaaaaaaal....


Med en stadigt sjunkande folkmängd (2010 var det 938 boende i Gunnebo) så är det väl inte så många ungdomar där, men VAR SIN ungdomsgård är dels lite att ta i, och dels tappar man väl lite av iden med en ungdomsgård...

Stulet från västervikstidningen. (I nätupplagan har de fått dit en viktig bokstav, så där står det att de vill ha KVAR sin ungdomsgård. VT)

Inga kommentarer: