2012-03-28

Aftonbladet tvingas ta bort bluffreklam IGEN, vite 750 000.

Aftonbladet har vid flera tillfällen tagit in annonser för bantningsmedlet Removyl. Konsumentombudsmannen förbjuder tidningen att publicera fler sådana annonser – annars hotar vite på 750 000 kronor.

De har redan blivit tillsagda tidigare, och lovat att inte ha med sådana annonser, men det löftet höll de bara i några veckor. KO surnade till och numera har aftonbladet ett vite på sig. 750 000 svider väl även för aftonbladet.

I de aktuella annonserna påstås det att bantningsprodukten har egenskaper som leder till en rejäl, snabb och bestående viktminskning, utan något krav på att användaren behöver ändra på vare sig kosten eller sina levnadsvanor i övrigt.

Konsumentverket gjorde det tydligt för Aftonbladet i november i fjol att reklamen är otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Det gjordes också klart för Aftonbladet att tidningen är medverkansansvarig eftersom man publicerat annonserna.

– Det är anmärkningsvärt att det behövdes ett förbudsföreläggande för att förmå Aftonbladet att stoppa publiceringen. Företaget borde vid ett minimum av kontroll av annonserna ha upptäckt att det rörde sig om en ren bluff, säger Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson. Jag förutsätter nu att alla seriösa medieföretag tar sitt ansvar och stoppar publicering av annonser av den här typen.

Skönt. Då kanske vi slipper trams om att gå ner 12 kilo på 30 dagar i fortsättningen.

Inga kommentarer: