2012-02-15

Varför? DÄRFÖR!


Som äldste son till Marcus Wallenberg var Marc Wallenberg predestinerad att föra finansfamiljens traditioner vidare och hans far planerade därför sonens utbildning så att denne skulle kunna ta över som familjens ledare. Hans arbetsbörda var stor och förväntningarna och pressen på honom var inte mindre. Marcus Wallenberg ansåg att sonens långvariga förkylning och medicinering med sulfapreparat kan ha varit ödesdiger.

Trots att det är sannolikt att Marc Wallenberg dog den 18 november, kom den officiella dödsdagen att sättas till den 19 november 1971, dagen då han påträffades död. Denna dag är dynastigrundaren André Oscar Wallenbergs födelsedag, en för familjen helig dag, som alltid firades.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Marc_Wallenberg

Inga kommentarer: