2006-06-27

"Bomben innehöll sprängämne"

Ja, det är väl liksom själva DEFINITIONEN på en bomb?

http://www.expressen.se/index.jsp?a=619071

Inga kommentarer: