2005-08-29

45% mer än inget särskilt

"Skruf och Granit innehöll mer nikotin och cancerframkallande nitrosaminer än General och Gustavus. Skruf hade högst nikotinhalt, 45 procent högre än Gustavus, och Granit hade högst halt av nitrosaminer, drygt 30 procent mer än Gustavus."

Som aftonbladet uttrycker det - "men köparna får inget veta". Inte heller om man läser artikeln, eftersom de bara anger procent, inte hur mycket i mg eller så.

Stor nyhet, speciellt som dispensen som gör att de slipper berätta mängden nikotin upphör den
25 november. Ingen av snustillverkarna har något emot det.

Snyggt jobbat, aftonbladet.

Inga kommentarer: