2014-05-30

Idiotier.
Borde ha varit tydligare? Då hade ni väl inte sålt mer lösnummer..


edit. Nu är de anmälda:
Inga kommentarer: